PDA

View Full Version : EBONY GRIPS FOR Colt Python LNbravo619
03-22-2012, 01:00 AM
HERES SOME SUPER NICE LIKE NEW EBONY GRIPS FOR A COLT PYTHON. located in Tulsa,OK. Asking $165 http://i841.photobucket.com/albums/zz332/bravo619/IMG_1584.jpg http://i841.photobucket.com/albums/zz332/bravo619/IMG_1580-2.jpg

bravo619
04-08-2012, 11:07 PM
btt